Feb. 28, 2024
May 29, 2024
$0.05
$0.20Total for 2024- $0.25
Feb. 28, 2023
May 31, 2023
Aug. 30, 2023
Nov. 29, 2023
$1.00
$1.05
$0.21
$0.00
Feb. 23, 2022
May 25, 2022
Aug. 31, 2022
Nov. 30, 2022
$0.25
$0.38
$0.46
$0.74
Feb. 24, 2021
May 26, 2021
Aug. 25, 2021
Nov. 24, 2021
$0.04
$0.14
$0.15
$0.14
Total for 2023- $2.26 Total for 2022- $1.83 Total for 2021- $0.47
Feb. 26, 2020
May 27, 2020
Aug. 26, 2020
Nov. 25, 2020
$0.08
$0.11
$0.11
$0.02
Feb. 27, 2019
May 29, 2019
Aug. 28, 2019
Nov. 27, 2019
$0.22
$0.22
$0.22
$0.16
Feb. 28, 2018
May 30, 2018
Aug. 29, 2018
Nov. 28, 2018
$0.17
$0.19
$0.19
$0.15
Total for 2020- $0.32 Total for 2019- $0.82 Total for 2018- $0.70
Feb. 22, 2017
May 31, 2017
Aug. 30, 2017
Nov. 29, 2017
$0.15
$0.19
$0.20
$0.22

Feb. 24, 2016 -
May 25, 2016 -
Aug. 31, 2016 -
Nov. 30, 2016 -

$0.16
$0.24
$0.15
$0.12

Feb. 25, 2015 -
May 27, 2015 -
Aug. 26, 2015 -
Nov. 25, 2015 -

$0.35
$0.33
$0.36
$0.23
Total for 2017- $0.76 Total for 2016- $0.67 Total for 2015- $1.27

Feb. 26, 2014 -
May 28, 2014 -
Aug. 27, 2014 -
Nov. 26, 2014 -

$0.54
$0.56
$0.46
$0.39

Feb. 27, 2013 -
May 29, 2013 -
Aug. 28, 2013 -
Nov. 27, 2013 -

$0.59
$0.64
$0.49
$0.53

Feb. 29, 2012 -
May 30, 2012 -
Aug. 29, 2012 -
Nov. 28, 2012 -

$0.66
$0.68
$0.61
$0.51
Total for 2014- $1.95 Total for 2013- $2.25 Total for 2012- $2.46

Feb. 23, 2011 -
May 25, 2011 -
Aug. 31, 2011 -
Nov. 30, 2011 -

$0.55
$0.73
$0.71
$0.64

Feb. 24, 2010 -
May 26, 2010 -
Aug. 25, 2010 -
Nov. 24, 2010 -

$0.50
$0.51
$0.47
$0.56

Feb. 25, 2009 -
May 27, 2009 -
Aug. 26, 2009 -
Nov. 25, 2009 -

$1.06
$0.99
$0.58
$0.38
Total for 2011- $2.63 Total for 2010- $2.04 Total for 2009- $3.01

Feb. 27, 2008 -
May 28, 2008 -
Aug. 27, 2008 -
Nov. 26, 2008 -

$0.76
$0.98
$0.89
$1.03

Feb. 28, 2007-
May 30, 2007-
Aug. 29, 2007-
Nov. 28, 2007-

$0.89
$0.80
$0.58
$0.64

Feb. 22, 2006-
May 31, 2006-
Aug. 30, 2006-
Nov. 29, 2006-

$0.85
$0.88
$0.77
$0.78
Total for 2008- $3.66 Total for 2007- $2.91 Total for 2006- $3.28
Feb. 23, 2005-
May 25, 2005-
Aug. 31, 2005-
Nov. 30, 2005-
$0.54
$0.69
$0.57
$0.42
Feb. 25, 2004-
May 26, 2004-
Aug. 25, 2004-
Nov. 24, 2004-
$0.46
$0.43
$0.37
$0.33
Feb. 26, 2003-
May 28, 2003-
Aug. 27, 2003-
Nov. 26,2003-
$0.51
$0.50
$0.49
$0.45
Total for 2005- $2.22 Total for 2004- $1.59 Total for 2003- $1.95
Feb. 27, 2002-
May 29, 2002-
Aug. 28, 2002-
Nov. 27, 2002 -
$0.51
$0.50
$0.50
$0.38
Feb. 28, 2001-
May 23, 2001-
Aug. 22, 2001-
Nov. 28, 2001-
$0.71
$0.61
$0.54
$0.60
Feb. 23, 2000-
May 31, 2000-
Aug. 23, 2000-
Nov. 22, 2000-
$0.39
$0.41
$0.43
$0.33
Total for 2002- $1.89 Total for 2001- $2.46 Total for 2000- $1.56
Feb. 24, 1999-
May 26, 1999-
Aug. 25, 1999-
Nov. 24, 1999-
$0.36
$0.30
$0.25
$0.26
Feb. 25, 1998-
May 27, 1998-
Aug. 26, 1998-
Nov. 25, 1998-
$0.42
$0.39
$0.42
$0.31
Feb. 26, 1997-
May 28, 1997-
Aug. 27, 1997-
Nov. 26, 1997-
$0.42
$0.39
$0.36
$0.34
Total for 1999- $1.17 Total for 1998- $1.54 Total for 1997- $1.51
Feb. 27, 1996-
May 22, 1996-
Aug. 28, 1996-
Nov. 20, 1996-
$0.29
$0.29
$0.19
$0.27
Feb. 22, 1995-
May 24, 1995-
Aug. 23, 1995-
Nov. 22, 1995-
$0.31
$0.42
$0.35
$0.35
Feb. 23, 1994-
May 25, 1994-
Aug. 24, 1994-
Nov. 23, 1994-
$0.27
$0.36
$0.16
$0.22
Total for 1996- $1.04 Total for 1995- $1.43 Total for 1994- $1.01
Feb. 24, 1993-
May 26, 1993-
Aug. 25, 1993-
Nov. 24, 1993-
$0.23
$0.34
$0.33
$0.32
Feb. 26, 1992-
May 27, 1992-
Aug. 26, 1992-
Nov. 25, 1992 -
$0.46
$0.39
$0.34
$0.36
Feb. 27, 1991-
May 22, 1991-
Aug. 21, 1991-
Nov. 20, 1991-
$0.37
$0.35
$0.37
$0.40
Total for 1993- $1.22 Total for 1992- $1.55 Total for 1991- $1.49
Feb. 28, 1990-
May 23, 1990-
Aug. 22, 1990-
Nov. 21, 1990-
$0.37
$0.35
$0.30
$0.39
Feb. 22, 1989-
May 24, 1989-
Aug. 23, 1989-
Nov. 22, 1989-
$0.27
$0.27
$0.21
$0.28
Feb. 24, 1988-
May 25, 1988-
Aug. 24, 1988-
Nov. 23, 1988-
$0.45
$0.33
$0.30
$0.21
Total for 1990- $1.41 Total for 1989- $1.03 Total for 1988- $1.29
Feb. 25, 1987-
May 27, 1987-
Aug. 26, 1987-
Nov. 25, 1987-
$0.57
$0.49
$0.22
$0.52
Feb. 26, 1986-
May 28, 1986-
Aug. 27, 1986-
Nov. 26, 1986 -
$0.62
$0.94
$0.40
$0.46
Feb. 27, 1985-
May 29, 1985-
Aug. 28, 1985-
Nov. 27, 1985-
$0.50
$0.54
$0.46
$0.40
Total for 1987- $1.80 Total for 1986- $2.42 Total for 1985-
$1.90
Feb. 22, 1984-
May 30, 1984-
Aug. 29, 1984-
Nov. 28, 1984-
$0.42
$0.60
$0.32
$0.22
Feb. 23, 1983-
May 25, 1983-
Aug. 24, 1983-
Nov. 23, 1983-
$0.57
$0.68
$0.48
$0.49
Feb. 24, 1982-
May 26, 1982-
Aug. 25, 1982-
Nov. 24, 1982-
$0.60
$0.80
$0.58
$0.49
Total for 1984-
$1.56
Total for 1983- $2.22 Total for 1982- $2.47
Feb. 25, 1981-
*-3-1 split
May 27, 1981-
Aug. 26, 1981-
Nov. 25, 1981-
$1.05
$0.35*
$0.60
$0.44
$0.30
Feb. 27, 1980-
May 28, 1980-
Aug. 27, 1980-
Nov. 26, 1980-
$0.90
$1.25
$1.40
$1.00
Feb. 28, 1979-
May 30, 1979- (Reg.)
Special
Aug. 29, 1979-
Nov. 28, 1979-
$0.80
$0.93
$0.50
$1.01
$0.83
Total for 1981- $1.69 Total for 1980- $4.55

Total for 1979-

$4.07
Feb. 22, 1978-
May 31, 1978-
Aug. 30, 1978-
Nov. 29, 1978-
$0.72
$0.76
$0.75
$0.83
Feb. 23, 1977-
May 25, 1977-
Aug. 31, 1977-
Nov. 30, 1977-
$0.42
$0.53
$0.56
$0.41
Feb. 25, 1976-
May 26, 1976-
Aug. 25, 1976-
Nov. 24, 1976-
$0.35
$0.45
$0.40
$0.30
Total for 1978- $3.06 Total for 1977- $1.92 Total for 1976- $1.50